Cieczowe pompy próżniowe

TRS - TRH
Dwu lub jednostopniowe pompy z pierścieniem cieczowym. Wydajność do 3500 m3/h, max próżnia 33 mbar.
>>> SZCZEGÓŁY
TRM
Monblokowe jednostopniowe pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym. Wydajność do 270 m3/h, max próżnia 33 mbar
>>> SZCZEGÓŁY
TRV
Jednostopniowe pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym do 500 m3/h, max próżnia 33 mbar
>>> SZCZEGÓŁY
TVRK - TRSK
Jednostopniowe pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym. Wydajność do 30000 m3/h, max próżnia 40 mbar
>>> SZCZEGOŁY
TRVX
Jednostopniowe pompy próżniowe nowej konstrukcji. Wydajność do 1050 m3/h, max próżnia 33 mbar
>>> SZCZEGÓŁY